Utan val - Davis, John Gordon (1979)
ISBN 9150205064
Förlag Bergh
Tryckt år 1979
Format Inbunden (210 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Sune Karlsson
Omslag Chris Yates
Handling
Utan val är historien om en ung amerikan som sätter sitt liv på spel i ett djärvt företag: att rädda de utrotningshotade stora valarna.
Justin Magnus är son till den gamle kaptenen Lars Magnus, den berömde oceanografen, som tjänat en förmögenhet på sina böcker och filmer om livet i haven. Den unge Justin är emellertid mer intresserad av oceanerna som sådana än av de pengar de kan ge. Han är djupt oroad över ryssarnas skoningslösa slakt på de stora valarna. När fadern dör bestämmer sig Justin för att använda sitt arv - det vackra forskningsfartyget Jubilee, miniubåten, helikoptern - för att sänka det ryska valkokeriet Slava, där valarna styckas. Utan detta fartyg kan ingen valfångst bedrivas.
Men Justin är inte någon terrorist, Han är fast besluten att sänka Slava utan förlust av människoliv. Hans plan är fyndig men riskabel. Och när den ska sättas i verket bland isbergen i Antarktis, där ryssarna bedriver sin valfångst sommartid, tar handlingen en oväntad vändning...
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 284
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Vänersborgs Boktryckeri AB
Antal sidor 327
Orginaltitel Leviathan
Original Subtitle A novel about the sabotage of the Soniet whaling fleet
Orginalspråk Engelska
Original Publication Year 1976