Det brutna svärdet - Anderson, Poul (1979)
ISBN 9172680695
Förlag Lindfors
Tryckt år 1979
Format Inbunden (220 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning S.A. Abrahamsson
Omslag Inger Edelfeldt
Illustrationer Inger Edelfeldt
Handling
Poul Andersons roman är en fantasi och en hjältesaga om den tid då gudar och jättar, alver och dvärgar vandrade på vår jord och då kampen mellan det goda och det onda böljade fram och åter genom dödligas och odödligas länder.
I centrum står Skafloc och Valgard: bortbytingar, varandras spegelbilder och samtidigt bundna till varandra. Skafloc, den ljuse, fostrad till man av alvfursten Imric, och Valgard, den märke, uppväxt bland människor men bestämd att vandra i de odödligas ekande skymning. Deras kamp är kampen mellan ljusets och mörkrets krafter, mellan hopp och undergång.

Poul Anderssons roman är en klassisk berättelse i samma tidlösa tradition som J R R Tolkiens väldiga epos om Härskarringen. Men det är inte något epigonarbete: Det brutna svärdet publicerades ursprungligen innan första volymen i Tolkiens trilogi ännu utgivits. Och där Tolkien hämtat sin inspiration i den germanska sagovärlden, möter oss i Det brutna svärdet hela den fornnordiska gudaväridens blåsiga köld och ekande storslagenhet.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 45
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Civiltryckeriet i Köping AB
Antal sidor 229
Orginaltitel The Broken Sword
Original Publication Year 1954