En god son - Craig Nova (1984)
Förlag Bra böcker
Tryckt år 1984
Format Inbunden (220 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Hans-Jacob Nilsson
Omslag Ted Ström
Handling
Den amerikanske stridsflygaren Chip Mackinnon återvänder till USA efter andra världskriget.
Hans far, en advokat med ansenlig förmögenhet, vill att sonen ska följa i hans fotspår: bli en skicklig advokat och skaffa sig en ståndsmässig hustru. Chip Mackinnon följer den utstakade vägen. Han avviker från den först när han träffar Jean Cooper, en ung, vacker, ensam kvinna av fattig börd. Mellan dem uppstår en
intensiv passion, en känsla som blir starkare än och ett hot mot faderns grepp om sonen. En god son är en tät och skickligt berättad historia om de eviga frågorna om kärlekens och pengamnas makt, fadersauktoritet och uppror, bördsmotsättningar och konventionernas bojor.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1059
Read It Yes
Product Details
Antal sidor 444
Orginaltitel The Good Son
Original Country USA
Orginalspråk Engelska
Original Publication Year 1982