Silverskeppet - Innes, Hammond (1951)
Förlag Bonnier
Tryckt år 1951
Format Häftad (205 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Ragnar Ågren
Omslag Gunnar Lindvall
Handling
Bland de äventyrs- och thrillerförfattare som framträtt i England efter andra världskriget har ingen tillnärmelsevis nått en sådan position som Hammond Innes. Han utpekas redan som John Buchans enda värdiga efterträdare och har genom att få en roman vald till månadens bok av Book Society erhållit en för thrillerförfattare högst ovanlig utmärkelse.

SILVERSKEPPET har sin handling förlagd till senaste världskriget. Ett brittiskt fartyg med dyrbar last av silver avgår våren 1945 i konvoj från Murmansk med en engelsk hamn som destination. På vägen försvinner det med man och allt i nordnorska farvatten, enligt vad utredningen ger vid handen på grund av minsprängning. Amiralitetet upptar fartyget på listan över förlorade skepp. Men mer än ett år senare uppfångas SOS-signaler från fartyget, som genomkämpar en hård orkan norr om Hebriderna. Hur är detta möjligt och vad har i verkligheten hänt fartyget under dessa fjorton månader då det varit spårlöst försvunnet?
Innes’ redogörelse för fartygets sällsamma odyssé formar sig till en av de oförglömliga sjöhistorierna från senare år. Bakom försvinnandet ligger ett väl iscensatt kuppförsök, som mötes med ett myteri från en grupp av besättningen. Det finns sidor i denna bok där man erinras om Jack Londons klassiska "Varg Larsen". Dess skildringar av män i kamp med varandra och med elementen antar stundom verkligt heroiska proportioner.
Älskare av god äventyrslitteratur bör snarast stifta bekantskapmed Hammond Innes och kan knappast göra det bättre än genom denna högdramatiska roman.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 653
Read It Yes
Product Details
Utgåva 4/5. tus.
Tryckt av Alb. Bonniers Boktryckeri
Antal sidor 285
Orginaltitel Maddon's Rock
Orginalspråk Engelska
Notes
1/3. tus. 1951