Silverfalken - Anthony, Evelyn (1980)
ISBN 9100435880
Förlag Bonnier
Tryckt år 1980
Format Inbunden (220 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Lilian Pokora-Kulinska
Omslag Adrian Purkis
Handling
När Charles Scriber dör blir hans unga änka ägare till enorma rikedomar - bland annat ett av världens dyrbaraste kapplöpningsstall, Från det heta, lättjefulla Södern flyttar Isabel hem till London för att infria det heliga löfte hon givit Charles på hans dödsbädd: att hjälpa hans ögonsten Silverfalken till seger i världens mest berömda löpning.
Men det finns hinder i hennes väg: först och främst hon själv och den plötsliga förälskelse i Charles’ son Richard, som drabbat henne som en naturkraft och mot hennes vilja. För lika fast besluten som hon är att uppfylla Charjes’ dröm, lika envist försöker Richard hindra henne. Far och son var bittra fiender, men orsakerna till deras hat ligger fördolt i det förflutnas skuggor.
Frågorna blir allt fler, atmosfären allt mer laddad. Ett bestialiskt mord inträffar i Isabels närmaste omgivning, och innerst inne vet hon att kniven var menad för henne själv. Skuggorna tätnar omkring henne medan Isabel kämpar med sin kärlek till Richard och sin fruktan för honom.
En lysande psykologisk thriller mot färgrik och skiftande bakgrund - det djupa amerikanska Södern, exklusiva Barbados, världsstäderna London, Paris och Dublin’ och slutligen det klassiska Epsomderbyt!
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 68
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Bonniers Grafiska Industrier AB
Antal sidor 252
Orginaltitel The Silver Falcon
Orginalspråk Engelska
Original Publication Year 1977
Notes
Även tillg. med tryckår: 11/15. tus., 1980