Grottbjörnens folk - Auel, Jean M. (1981)
ISBN 9155025803
Förlag Tiden
Tryckt år 1981
Format Inbunden (220 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Mikael Mörling
Omslag Martin Heap
Handling
Grottbjörnens folk, en neanderthalklan, har levt på samma sätt i generation efter generation: bott i grottor, samlat växter, tillbett sina skyddsandar, jagat bisonoxar och andra djur. En dag beslutar sig klanen för att adoptera Ayla, en cromagnonflicka som skilts från sitt folk efter en jordbävning. Ayla växer upp hos klanen. Hon får lära sig dess levnadssätt av medicinkvinnan Iza, och snart känner hon sig som en av klanens medlemmar. Men hennes annorlunda sätt att tänka, hennes förmåga att handla snabbt i kritiska situationer, gör att hon skiljer sig från dem och råkar i konflikter. Hon kommer att upplevas som ett hot mot klanens traditionsbundna levnadssätt, mot hela
dess existens.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 25
Read It Yes
Product Details
Serie Grottbjörnens folk
Tryckt av AB Fälths Tryckeri
Antal sidor 538
Orginaltitel The Clan of the Cave Bear
Original Publication Year 1980