Under sjön - Stuart Woods (1988)
ISBN 9155033288
Förlag Tiden
Tryckt år 1988
Format Inbunden (215 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Lars Ekegren
Omslag Claes Tobiason
Handling
Till en gudsförgäten by vid en idyllisk sjö uppe i Georgias bergstrakter kommer journalisten John Howell för att i lugn och ro skriva en bok. Och knappt har han hunnit installera sig stugan han hyrt, förrän han får höra byns märkliga historia.
De första invånarna var en irländska invandrare. Här levde de länge ett strävsamt men stillsamt liv, isolerade från omvärlden. Katastrofen för många kom när ett företag började köpa upp mark i dalen. Bolaget hade för avsikt att bygga ett kraftverk och göra dalgången till en vattenreservoar. Flera gårdar skulle följaktligen hamna under vatten.
En av familjerna vägrade emellertid envist att sälja sin mark, men när vattnet nådde upp till gården gav sig familjen plötsligt av. Ingen i trakten har hört av någon i familjen sedan dess, och många undrar fortfarande vad som egentligen hände. Vart tog de vägen? Ligger de kanske kvar under sjön?
De gåtfulla händelserna kring sjöns tillblivelse och de egenartade irlandsättlingarna fascinerar John Howell, och hans instinktiva nyfikenhet blir inte mindre när han på ett oförklarligt sätt får kontakt med en av de försvunna familjemedlemmarna.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1418
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Kristiandstads Boktryckeri AB
Antal sidor 333
Orginaltitel Under the Lake
Original Country USA
Orginalspråk Engelska
Original Publication Year 1987