Under norrskenet - Nevil Shute (1959)
Förlag Geber
Tryckt år 1959
Format Häftad (210 x 135 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Sten Söderberg
Handling
Professor Lockwood var övertygad om sin sak: det måste ha funnits ett keltiskt inslag i den tidigaste bebyggelsen på Grönland. Men för att kunna bevisa sin teori måste han först fara dit och låta flygfotografera husresterna i Brattalid. Han kunde inte ha hittat en bättre medhjälpare än Donald Ross för uppdraget. Don hade flera års erfarenhet av arktiska flygningar i norra Canada, han var noggrann, plikttrogen och försiktig. Men expeditionen var förknippad med många faror och vanskligheter. För den unge skotten blev det en nästan övermänsklig ansträngning att bära det tunga ansvaret, att vara både pilot, navigatör och mekaniker, att vaka över planet och de båda passagerarna dag och natt
i alla väder och, icke minst, att övervinna det passiva motståndet från professorns dotter Alix. Sömnen började svika honom och han blev alltmer beroende av troxigintabletterna. Till slut blev han allvarligt sjuk.
I sitt halvt medvetslösa tillstånd upplevde han en dröm - en dröm som skulle förflytta honom till en annan tid i en annan värld. Men då han åter kom till sans i den kalla verkligheten, hade han också funnit en förunderlig väg, som inte bara skulle revolutionera hans eget liv utan också ge en märklig bekräftelse åt professor Lockwoods arkeologiska teorier.

UNDER NORRSKENET är en av Nevil Shutes tidigaste romaner, som nu f. f. g. översatts till svenska. Den har alla de ingredienser som senare skulle göra Shutes böcker så älskade och uppskattade över hela världen: de enkla, sanna människorna, den trogna pliktuppfyllelsen, den skira romantiken, därtill en äventyrlig spänning i händelseförloppet och en särpräglad tjusning i den ovanliga miljön.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1220
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB
Antal sidor 252
Orginaltitel An Old Captivity
Original Country England
Orginalspråk Engelska
Original Publication Year 1940