Backpacker Junior (1998)
Omslag Allmänt
Plattform: Windows 95, 98
Genre: Simulation
Utgivare: IQ Media
Utvecklare: Vision Park
Språk: Svenska
Utgiven: 1998
Version:
Serie: Backpacker
Uppdateringar: Inga uppdateringar finns.
Övrigt
Index: 136
Skydd:
Utgåva
Media: CD-Rom
Antal: 1