Fröknarna von Pahlen - V-VII - Agnes von Krusenstjerna (1995)
ISBN 9134517642
Förlag Bonnier Alba
Tryckt år 1995
Format Kartonage (230 x 160 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Omslag Ann Lindberg
Handling
Älskande par. (Del 5 i serien Fröknarna von Pahlen. 1933)
I von Pahlens villa vid Nynäs strålar släkt och vänner samman för att fira midsommar. Där återförenas Angela med sin barndomsväninna Stanny och anar dennas plågsamma kärlekshemlighet. Också Angelas och Thomas Mellers kärlek slår nu ut i full blom.Besviken på männen och kärleken drömmer däremot Petra om en kvinnogemenskap, om att återvända till Eka.I de sista delarna av Agnes von Krusenstjernas von Pahlen-serie fortsätter berättelsen om Petra och Angela. Överraskande släktband avslöjas och nya vänskaps- och kärleksrelationer inleds. Älskande par är den femte delen.De sju romanerna kritiserades häftigt när de kom ut på 30-talet för angrepp mot familjen och den konventionella sexualmoralen. Som skildrare av den förtärande passionen, utifrån den tiden och miljön ur kvinnans perspektiv, har Agnes von Krusenstjerna inget motstycke i svensk litteratur.

Bröllop på Ekered. (Del 6 i serien Fröknarna von Pahlen. 1935)
Som skildrare av den förtärande passionen, utifrån den tiden och miljön ur kvinnans perspektiv, har Agnes von Krusenstjerna inget motstycke i svensk litteratur. Ett intressant stycke kulturhistoria. I sjätte delen av, Bröllop på Ekered, inträder de två tjänsteflickorna Agda och Frideborg i det äkta ståndet.

Av samma blod. (Del 7 och sista i serien Fröknarna von Pahlen. 1935)
I sjätte delen, Bröllop på Ekered, inträdde de två tjänsteflickorna Agda och Frideborg i det äkta ståndet, och i del sju, den sista delen i Von Pahlen-serien, Av samma blod, sammanförs de med Angela på Eka. Alla tre väntar barn och det blir Petra som får ta hand om dem. Petra själv förenar sig med Tord sedan denne drivits att ta livet av sin hustru Adèle.


Angela och Petra utgör centrum i romansviten Fröknarna von Pahlen. De sju romanerna kritiserades häftigt när de kom ut på 30-talet för angrepp mot familjen och den konventionella sexualmoralen men en del kritiker såg det moderna i Agnes von Krusenstjernas böcker. Känsligt och sensuellt skildrar hon kvinnornas liv, deras förhållande till varandra, till barnen och till män. Som skildrare av den förtärande passionen har Agnes von Krusenstjerna inget motstycke i svensk litteratur.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 778
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Smegraf
Antal sidor 830
Original Country Sverige
Orginalspråk Svenska
Notes
En samlingsutgåva av de sista 3 delarna i serien Fröknarna von Pahlen:

Älskande par, 1933.
Bröllop på Ekered, 1935.
Av samma blod, 1935.