Mammutens rådare - Björn Kurtén (1984)
ISBN 9174586564
Förlag Alba
Tryckt år 1984
Format Inbunden (220 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Omslag Hubert Pepper
Handling
30000 år tillbaka i tiden. På Vejdes ö i ett östersjölandskap lever de vita och de svarta människorna sida vid sida, omgivna av istidens ofattbart rika djurvärld och i förbund med makterna - solgud, djurrådare och andar.
Med mammutens rådare, den mäktigaste av dem alla, känner sig Vitspjut stå i särskilt förbund. Fylld av tillförsikt och utan fruktan ger han sig iväg från ön för att finna en helbrägdagörare till sin far, som skadats illa under visentjakten.
Under sin långa vandring, som för honom vida omkring, möter han människor av alla slag, vänligt sinnade såväl som rövare och banditer. Där är handelsmannen Nötskrika med de flaxande armarna, som begärligt byter sig till ett dryckeshorn av Vitspjut, vilket han med sina konstförfarna händer sirat ut. Och Utter, Svedmyrens hövding, med sina filosofiska utläggningar, outtömliga förråd av ordspråk och svada. Och den outgrundliga och lockande Siska, hövdingadottern, som Vitspjut äktar men vars trängtan efter fagra ting att pryda sig med leder till ett abrupt slut på deras lycka. Och där är Glada, den impulsiva schamanflickan, som lärts upp av sin far Kärrhök, vilken i sin tur varit lärjunge till den mytomspunne Skjälg, den störste bland schamaner.
Med Glada vid sin sida återvänder Vitspjut många månvarv senare till Vejdes ö, fylld av oro över fadern men förvissad om att Glada äger makten och kunskapen att hela honom...

Mammutens rådare är en fristående fortsättning på Björn Kurténs succé Den svarta tigern (1978) med handlingen förflyttad ett släktled framåt i tiden. Det är en roman med stora inslag av såväl äventyr och kärlek som humor och komik. Istidens människor visar upp förvånansvärt stora likheter med mänskligheten av idag. Att Björn Kurtén - en av världens främsta paleontologer - utgått från vad vetenskapen känner till om tiden för hans berättelse gör den än mer fascinerande.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 721
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Skogs Grafiska AB
Antal sidor 206
Orginaltitel Mammutens rådare
Orginalspråk Svenska
Original Publication Year 1984