Hjärtpunkten - Greene, Graham (1948)
Förlag Norstedt
Tryckt år 1948
Format Häftad (200 x 130 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Göran Salander
Handling
Graham Greene är en av nutidens erkänt främsta engelska författare. Hans romaner, har Erik Lindegren sagt, kännetecknas av en perfekt berättarteknik, en mästerlig, påträngande miljöskildring och ett fascinerande genomfört evighetsperspektiv. En ovanligt enhällig kritik har omvittnat, att HJÄRTPUNKTEN (jämte »Makten och härligheten») betecknar Graham Greenes hittills största litterära insats. Romanen har i både England och Amerika under detta år haft en utomordentlig framgång.
Centralgestalten i HJÄRTPUNKTEN, Henry Scobie, är polischef i en brittisk koloni i Västafrika. I den under krigsåren viktiga transiteringshamn, där han är stationerad, inträffar de mest oväntade ting. Den spännande handlingen skildras med kraftfull realism och händelseutvecklingen stöds av en intensiv miljöskildring: tropikstadens heta atmosfär med dess värme och torka, regn och moskitplåga slår emot läsaren på varje sida. Henry Scobie, som är troende katolik, blir medagerande i ett triangeldrama av märklig art. Genom en av medlidande inspirerad kärlek dels till hustrun, dels till en ung vinddriven kvinna drivs han in i förvecklingar som är främmande för hans karaktär och leder fram till en slutlig kris.
Om man känner alla fakta, om man når fram till tingens innersta mening, till hjärtpunkten i människornas tillvaro, måste man inte då fyllas av ett medlidande utan gräns, är den fråga som Graham Greene velat ställa. Det är också denna fråga han med sin dramatiskt intensiva roman velat ge ett svar på.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 469
Read It Yes
Product Details
Utgåva 2. uppl.
Tryckt av Lindbergs Tryckeriaktiebolag
Antal sidor 328
Orginaltitel The Heart of the Matter
Orginalspråk Engelska
Notes
1.-2. uppl. 1948