Hornblower på Hotspur - Forester, C. S. (1963)
Förlag Bonnier
Tryckt år 1963
Format Häftad (220 x 145 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Lisbeth Renner
Omslag Stig Södersten
Handling
Hornblower på Hotspur presenterar en sensation redan på sina inledande sidor - den store sjöhjälten och inbitne ungkarlen, nybliven chef för korvetten "Hotspur", står in för altaret och svär med något ostadig röst att älska sin Maria i nöd och lust. Han får inte stora möjligheter att pröva den äktenskapliga sällheten eller ångra sitt beslut - redan morgonen efter bröllopet mottar han en hemlig order som för ett drygt år skall hålla honom bunden vid havet.
Hornblower kommer att spela en ledande roll i striden mot Napoleons övermakt. Genom hans djärva ingripande skingras en stor konvoj, livsviktig för den franska krigföringen. I ett nattligt överfall lyckas han förstöra ett viktigt franskt kustbatteri, i en serie mästerliga manövrer förvandlar han en av franska flottans tyngsta fregatter till en linkande krympling.
Krigslyckan står alltså som vanligt på Hornblowers sida. Den äktenskapliga lyckan upplever han däremot uteslutande teoretiskt. En enda gång ser han sin Maria - genom kikare: hon står och vinkar på Plymouths kaj! De prispengar som gör de flesta av hans kolleger till förmögna män går Hornblower gång på gång miste om. Inte ens när han får chansen att uppbringa en spansk guldflotta är turen på hans sida. Men hans insatser ger honom något som han sätter större värde på - utnämningen till kommendörkapten i Hans Majestäts flotta, Det är en mycket nöjd Hornblower som äntligen kan omfamna sin Maria och sin förstfödde.
Forester har med denna efterlängtade roman täckt det sista avsnittet i den stora sjöhjältens liv och därmed fullbordat ett verk som är förutbestämt att bli en av äventyrsromanens stora klassiker. "Hornblower på Hotspur" är en värdig slutsten i det stora byggnadsverket, en roman fylld av spänning, dramatik och frisk sälta, buren av den äventyrets okuvliga anda och av den sakkunniga kärlek till ämnet som har gjort C. S. Forester till sjöromanens oomtvistade mästare.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 391
Read It Yes
Links Hornblower (TV-serie)
Product Details
Serie Hornblower
Tryckt av Alb. Bonniers Boktryckeri
Antal sidor 310
Orginaltitel Hornblower and the Hotspur
Orginalspråk Engelska
Original Publication Year 1962