Hornblower på linjeskeppet Sutherland - Forester, C. S. (1959)
Förlag Bonnier
Tryckt år 1959
Format Kartonage (190 x 120 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Lisbeth Renner
Översättning Louis Renner
Omslag Olaf Möller
Handling
HORATIO HORNBLOWER, en engelsk pojke utan de "rätta" förbindelserna som i alla fall lyckas krångla sig in i engelska flottan just vid den tid då den inte bara ska försvara Englands kust mot invasion utan också med all makt blockera Napoleon-väldets alla kuster

HORATIO HORNBLOWER, som börjar sin karriär som ung kadett med att bli sjösjuk så snart han satt sin fot på ett av hans majestäts skepp, men som också snabbt får sitt elddop ombord på fregatten Indefatigable i strid med en fransk konvoj

HORATIO HORNBLOWER, som tack vare sitt klara huvud, sin taktiska begåvning och sitt personliga mod gör en lysande insats i en tid som verkligen behövde män och därför också snabbt stiger i graderna och anförtros svåra uppgifter

HORATIO HORNBLOWER, hjälten i en rad böcker, där saltstänket yr och vindarna viner över de sju haven, där linjeskeppens och fregatternas bredsidor åskar och ordern om äntring smattrar i männens öron

HORATIO HORNBLOWER, som i alla länder blivit en idol för både vuxna och ungdomar, när de mött honom i C. S. Foresters berömda äventyrsböcker, vår tids framgångsrikaste sjöromaner.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 390
Read It Yes
Links Hornblower (TV-serie)
Product Details
Serie Hornblower
Tryckt av Alb. Bonniers Boktryckeri
Antal sidor 124
Orginaltitel Hornblower in Captivity
Original Subtitle Part 1
Orginalspråk Engelska
Notes
Fregattböckerna (Ungdomsupplaga)