Hertiginnan av Erat - Eddings, David (2000)
ISBN 9132323603
Genre Fantasy
Förlag B. Wahlström
Tryckt år 2000
Format Inbunden (230 x 155 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Ove Fransson
Omslag Geoff Taylor
Handling
Den uppgift som gudarna ålagt Polgara Besvärjeskan var att skydda arvingarna till Rivas kungatron fram till den dag då Gudadräåaren intagit sin rättmätiga plats.
Sekel lades till sekel och i den böljande striden mellan goda och onda krafter fanns Polgara med, ständigt med sin heliga uppgift för ögonen.
Men inte ens Polgaras magiska krafter eller hjälpen från hennes far Belgarath och hans bröder förmådde skapa någon bestående trygghet för Rivas ättlingar. Natten när Garion föddes i den lilla byn Annath i Sendarien var en natt Polgara sent skulle glömma.
För när Ljusets Barn var fött, närmade sig Polgara Besvärjeskans uppdrag sin fullbordan.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 353
Read It Yes
Product Details
Serie Polgara besvärjerskan
Tryckt av AIT Falun AB
Antal sidor 382
Orginaltitel Polgara the Sorceress
Orginalspråk Engelska
Original Publication Year 1997
Notes
Andra delen (av två) av Polgara besvärjerskan