Helgonet bland hårdkokta herrar - Charteris, Leslie (1955)
Förlag Skoglund
Tryckt år 1955
Format Häftad (190 x 130 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Greta Åkerhielm
Omslag Gunnar Lindvall
Handling
En ny samling »Helgon»-historier är alltid en välkommen händelse för de många, som lärt sig uppskatta det höga nöjet av dessa underfundiga bovhistorier. Liksom i »Helgonet på hemmaplan» befinner sig Simon Templar denna gång åter i sitt kära London, där man måste säga att han ändå är mest till sin fördel. Han tillhör alltjämt de ädla bovarnas kategori, fastän ingen kan beskylla honom för att vara ortodox. När ett frestande kap erbjuder sig - och isynnerhet om utförandet är förenat med svårigheter - låter han sig knappast frestas förgäves. Om den understödsverksamhet av fattiga oeh hederliga manniskor som hör till genren, hör man numera inte så mycket talas, men Storbritannien har nu en gång en högt utvecklad socialpolitik... Däremot håller Helgonet gärna fast vid principen att helst hemsöka obehagliga människor, vilkas brandskattning sålunda får även karaktären av rättvisa straff.

Road, fängslad och storbelåten söker sig en ständigt vidgad krets av beundrare till Helgonets underhållande och spännande sällskap. De kommer inte att bli besvikna på "Helgonet bland hårdkokta herrar".
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 226
Read It Yes
Links Helgonet (film)
Product Details
Tryckt av Centraltryckeriet AB
Antal sidor 282
Orginaltitel Thr brighter Buccaneer
Orginalspråk Engelska