Brödrabataljonen - Hanski, Eino (1979)
Förlag Bra böcker
Tryckt år 1979
Format Inbunden (220 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Omslag Eino Hanski
Handling
De var chanslösa från början.
De hade växt upp i Ingermanland och var därför Sovjetmedborgare. Men de var dubbelspråkiga; för många var finskan det naturliga språket.
Så kom kriget mot Finland och de stoppades in i Röda armén: knappt mer än pojkar, de flesta. När de togs tillfånga svältes och misshandlades de. De dog som flugor av undernäring.
Men ingermanlänningarna - till skillnad från "vanliga" ryska fångar - fick en chans, och många tog den: för att överleva. De erbjöds att bli finska medborgare om de gick in i finska armén. De fick, mat, de fick vapen, de kämpade mot sina förra kamrater. Och när de gjort sitt förråddes de - deporterades tillbaka till Sovjet. Inte många överlevde.
Det skrevs aldrig om dem; inte förrän nu, i denna bok. Eino Hanski forskade i deras öde, talade med de få överlevande, korresponderade med ögonvittnen.
Hans bok är en nedstigning i ett inferno. Männen i vad som fick den ironiska benämningen Brödrabataljonen hade inga bröder på någon "riktig" sida; brödraskap upplevde de bara sinsemellan; och med sin torftiga bakgrund kunde de bara uttrycka sig i korta meningar om kvinnor, sprit, död.
Eino Hanski för nu dessa mäns talan, med en lågmäld vrede som borrar djupt i samvetet.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 539
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Jannerstens Tryckeri
Antal sidor 190
Orginaltitel Brödrabataljonen
Orginalspråk Svenska
Original Publication Year 1979