Bäverbäcken - Albert Viksten (1976)
ISBN 9171601945
Förlag Bra böcker
Tryckt år 1976
Format Inbunden (205 x 130 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Omslag Eric Palmquist
Illustrationer Eric Palmquist
Handling
1922 hade Albert Viksten, som så många av sina författarkamrater, gett sig ut på luffen i Europa för att fånga erfarenheter. I Bayern greps han av hemlängtan. "De norrländska skogarna", skriver hans son Sven, "började susa i honom, han drömde om porlande orrspel och bitter svedjerök. Det var där han skrev Bäverbäcken." Nu, drygt 50 år efteråt, framstår "Bäverbäcken" som en av de mest lysande naturskildringama i svensk litteratur. Lika kunnigt, och spännande, som han skildrar minsta kryps kamp för tillvaron, lika ömsint och klarögt berättar han om det unga nybyggarparets strävan, ofta i livsfara, för att bryta ny mark.
"Bäverbäcken" är en av dessa ytterligt få böcker som tiden bara gör giltigare och läsvärdare. Den står nu, när miljövården debatteras med frenesi, som en lidelsefull kärleksförklaring till svensk natur och dess värden. Dem som vi inte får mista i byggraseri och kortsiktig industriell exploatering.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1409
Read It Yes
Product Details
Utgåva [Ny utg.]
Tryckt av As Norbok
Antal sidor 303
Orginaltitel Bäverbäcken
Original Country Sverige
Orginalspråk Svenska
Original Publication Year 1923