Benjamin äventyraren - Edison Marshall (1945)
Förlag Ljus
Tryckt år 1945
Format Inbunden (215 x 155 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Sten Söderberg
Handling
EDISON MARSHALL vann genom Det stora äventyret en utomordentlig framgång. Kritiken ställde boken i den moderna historiska romanens allra främsta led, sida vid sida med sådana verk som Anthony Adverse, Borta med vinden och Så föddes en nation. Läsarna gladdes åt en överdådigt berättad, färgstark och mustig roman, som höll dem i spänning från första till sista sidan.

Med Benjamin Äventyraren har Marshall gjort ett nytt rundsvep genom äventyrens värld. Handlingen börjar i 1750-talets England på godset Breetholm. Benjamin uppfostras hos sin morfar, gevärssmeden, medan en hans farbror oinskränkt och hårt härskar över godset och dess underlydande. Långt ifrån att vilja veta av några anspråk från Benjamin söker farbrodern med alla de medel, som stå en dåtida godsherre till buds, stäcka brorsonens trotsiga vilja. Benjamin lyckas emellertid fly ur England, går till sjöss och upplever runt alla världens hav ett liv av bragder, så i strider som kärlek. Slutligen återvänder han till Breetholm - för att mötas av en överraskning, som ej här skall avslöjas.
Marshalls tidigare läsare behöva ej någon särskild rekommendation för att med förväntansfull iver störta sig över hans nya bok. De, som ännu ej stiftat bekantskap med hans suveräna talang, böra ej förmena sig nöjet att i Benjamin Äventyraren se flydda tiders äventyr och romantik bli levande på nytt.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 1049
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Esselte Aktiebolag
Antal sidor 468
Orginaltitel Benjamin Blake
Orginalspråk Engelska