Kosmopolska (1998)
Omslag Allmänt
Plattform: Windows 95, 98
Genre: Adventure
Utgivare: IQ Media
Utvecklare: Vision Park
Språk: Svenska
Utgiven: 1998
Övrigt
Index: 201
Utgåva
Media: CD-Rom
Antal: 4