Europa Universalis II (2001)
Omslag Allmänt
Plattform: Windows 95, 98
Genre: Strategy
Utgivare: Strategy First, Inc.
Utvecklare: Paradox Entertainment AB
Språk: Svenska
Utgiven: 2001
Version: Nordic
Serie: Europa Universalis
Uppdateringar: Patchsida
Övrigt
Index: 133
Skydd: SecuRom
Utgåva
Media: CD-Rom
Antal: 1
Beskrivning
Europa skakas av oroligheter och krig, länder uppstår och försvinner och makthavare klöser efter rikedomarna i nya världen. I sydamerika utplånas hela kulturer av guldfebriga makthavare och Kina och Japan stänger sina gränser mot omvärlden. I denna kokande kittel av dramatik, politik, religion och ekonomi ska du styra ditt rike mot nya framgångar, besegra dina fiender och knyta allianser med hjälp av din briljanta diplomatiska förmåga. Hur du väljer att besegra dem är upp till dig. Du kan besegra dina fiender genom dipomati på hög nivå, skapa en ekonomisk överlägsenhet som skingrar alla tvivel, föra krig emot dem tills de ger upp eller kombinera alltihop på en gång och likt en spelens Napoleon erövra Europa och sedan världen.