Född till pojke - fostrad till flicka - Colapinto, John (2001)
ISBN 9188541355
Förlag Sportförl.
Tryckt år 2001
Format Inbunden (205 x 130 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Brita Friberg
Omslag Joakim Thörn
Handling
Året 1967 gjordes en omskärelse på en åtta månader gammal tvillingpojke som totalt misslyckades. Hans föräldrar samtyckte då till en genomgripade efterbehandling. På inrådan av en känd och berömd läkare och sexualforskare vid Johns Hopkins Hospital, Dr John Money, företogs ett könsbyte på pojken och han kom att uppfostras till flicka. Detta fall betecknades som en milstolpe inom sexualforskningen och ansågs vara en total framgång, inte minst på grund av att barnet var enäggstvilling: hans bror som inte utsatts för samma behandling fostrades som pojke och utgjorde därmed en perfekt motpol att testa experimentet på.

Det s k tvillingfallet skulle komma att bli ett av de mest kända fallen inom modern medicinsk forskning och vetenskapen socialmedicin. Under de senaste trettio åren har upprepade gånger framhållits att detta fall är ett levande bevis för att vår känsla av könstillhörighet inte är medfödd utan först och främst en följd av vår uppfostran och omgivning. Fallet blev ett kriterium för kvinnorörelsen och skapade ett prejudikat för könsbyte som standardbehandling för tusentals nyfödda med skadade eller missbildade könsorgan.

Fallet var emellertid dömt att misslyckas från början. Faktum var att tvillingpojken hela tiden kämpade mot sin påtvingade identitet som flicka. När han vid fjorton års ålder fick kännedom om sin medicinska historia bestämde han sig för att fortsätta sitt liv som man. John Colapinto berättar denna högst märkliga historia för första gången i boken "Född till pojke - fostrad till flicka". Han skriver med sällsynt skarpsinne, insikt och medkänsla och beskriver fallets historiska och medicinska sammanang, där bl a den trettio år långa vetenskapliga striden mellan sexualforskaren Dr John Money och biofysikern Dr Milton Diamond belyses - en rivalitet i debatten om uppfattningen att vi alla föds könsneutrala och präglas till man eller kvinna av vår uppfostran och omgivning. Denna bittra strid föranledde slutligen att sanningen avslöjades, Det är en makaber berättelse om medicinsk arrogans. Boken handlar först och främst om ett mänskligt drama - en människas och en familjs enastående och vinnande kamp mot fruktansvärda omständigheter trots dåliga odds. Berättelsens intimt mänskliga karaktär är desto större med tanke på huvudpersonens modiga beslut att stiga fram i rampljuset och därmed lämna den pseudonym som dolt hans rätta identitet under de senaste trettio åren.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 191
Read It Yes
Product Details
Tryckt av Nörhaven Rotation
Antal sidor 260
Orginaltitel As nature made him
Orginalspråk Engelska
Notes
Behandlar David Reimer