Återföreningen och andra noveller - Cheever, John (1983)
ISBN 9176081540
Förlag Bra böcker
Tryckt år 1983
Format Inbunden (220 x 140 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Översättning Pelle Fritz-Crone
Handling
Titelberättelsen i denna samling av nitton Cheevernoveller är typisk för tekniken, anslaget och livssynen i Cheevers så prisade novellkonst: en ung man möter, för första gången på länge och för sista gången - sin far. De har bara en kort stund på sig, tiden mellan två tåg. Och mycket sägs - men ingenting som borde ha blivit sagt. Ord som simmar på ytan, bara. Och just därför får det outsagda en enorm kraft - "mellan två tåg" är enda möjligheten för far och son att nå varandra, och de glider förbi varandra, ytligt pratande, inne i sig stumt skrikande efter en kontakt som spärras av tjocka glasväggar.
I sina noveller drar Cheever upp livssituationer, relationer mellan människor - belyser dem ofta med åkningar tillbaka i tiden, söker efter orsakerna till att det blev just som det blev. Han är inte moralist, knappast samhällskritiker (även om få som han skildrat kontaktlösheten och besvikelsen över felslagna förhoppningar i den övre medelklassens Amerika) - han är människokännare, sökare, pejlare, skarp iakttagare. Hans berättelser rymmer både vemod och komprimerad sprängkraft.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 187
Read It Yes
Product Details
Antal sidor 293
Orginaltitel The Stories of John Cheever
Original Publication Year 1979
Notes
Noveler valda av Yasuko Goulding