Don Quijote från La Mancha - Cervantes Saavedra, Miguel de (1928)
Förlag B. Wahlström
Tryckt år 1928
Format Inbunden (190 x 125 mm)
Land Sverige
Språk Svenska
Handling
Don Quijote, Riddaren av den Sorgliga Skepnaden, rider tillsammans med sin väpnare Sancho Panza ut i världen för att söka det stora äventyret. Riddaren är idealisten, som ständigt kämpar mot vad han uppfattar som ont och orättvist, utan att tänka på vad hans handlande får för konsekvenser. Väpnaren är realisten som handlar efter sunt förnuft och rättar sig efter verkligheten. Tillsammans upplever de många äventyr. Berömdast av alla är Don Quijotes strid med väderkvarnarna.
Från början var det Miguel de Cervantes Saavedras (1547-1616) avsikt att parodiera de dåliga riddarromaner som var mycket populära vid den här tiden. Men berättelsen om den löjeväckande riddaren och hans väpnare växte ut och fick andra och djupare dimensioner. Don Quijote väcker som människa allt mera respekt under handlingens gång. Hans orubbliga tro på heder och godhet gör honom till en av världslitteraturens odödliga gestalter.
Personal Details
Collection Status In Collection
Index 185
Read It Yes
Product Details
Utgåva Populär-uppl.
Tryckt av B. Wahlströms Bokindustri AB
Antal sidor 281